NAUJIENOS

LDF VK posėdis

Posėdis įvyko: 2017-01-18, 11.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Vigmantas Sinkevičius, Lietuvos dziudo federacijos prezidentas;
Posėdžio sekretorė – Justina Stalionė, Lietuvos dziudo federacijos generalinė sekretorė.

DALYVAVO: 

Vigmantas Sinkevičius - LDF prezidentas;
Justina Stalionė - LDF generalinė sekretorė;
Rimas Romutis Čepelionis – LDF viceprezidentas;
Rasa Steponaitytė – LDF sporto direktorė;
Danguolė Nivikovienė – LDF DAN KYU direktorė;
Eduard Techov – LDF nacionalinės rinktinės vyr. treneris.

DARBOTVAKĖ:

1. Dėl Sauliaus Pilecko – LDF viceprezidento finansams atstatydinimo iš pareigų;
2. Dėl Eduardo Techovo patvirtinimo LDF sporto direktoriumi;
3. Dėl LDF Etikos ir drausmės komisijos nuostatų patvirtinimo;
4. Dėl jaunių rinktinės U_18 naujos redakcijos patvirtinimo;
5. Dėl LDF 2017-2021 m. strateginio plano patvirtinimo;
6. Dėl LDF 2020 m. Tokyo OŽ programos - strateginio plano patvirtinimo;
7. Einamieji klausimai.