NAUJIENOS

Dėl Lietuvos dziudo federacijos nario mokesčio sumokėjimo

Gerb. klubų vadovai,

Primename dėl Lietuvos dziudo federacijos nario mokesčio sumokėjimo už 2019 metus.

 LDF nario mokestį už metus 2019 m. galima susimokėti:

LIETUVOS DZIUDO FEDERACIJA

Įmonės kodas: 191606076

Adresas: Aušros g, 42A, Kaunas

 AB SEB bankas

Banko adresas: Gedimino pr.12, Vilnius , Lietuva

Banko sąskaita:

LT 71 7044 0600 0377 8037 

SWIFT/BIC: CBVILT2X

Banko kodas : 70440

Mokestis – 100 EUR.

INFORMACIJA KLUBO BUHALTERIJAI - PAGAL LR FM 2004 M.LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMU NR. 1K-372 PATVIRTINTŲ PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ 141 P.- NARIO MOKESČIAI RENKAMI IR NAUDOJAMI ŪKIO SUBJEKTO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO ARBA ĮSTATUOSE NUSTATYTA TVARKA